Ieder jaar wordt By Ni geïnspecteerd door GGD Hollands Midden.

Omdat de kwaliteit van de opvang van kinderen in de eerste levensjaren van grote invloed is op de ontwikkeling van kinderen, stelt de Rijksoverheid kwaliteitseisen aan kindercentra, gastouderbureaus en gastouders op het gebied van: de pedagogische praktijk en het pedagogisch beleid, voorschoolse educatie, personeel, groepsgrootte en inzet van voldoende personeel, de opvang in vaste groepen, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, de behandeling van klachten en ouderrecht.

Tijdens dit onderzoek wordt vastgesteld of By Ni voldoet aan al deze gestelde eisen. Ook dit jaar voldoet By Ni aan alle getoetste aspecten.
Lees hieronder het gehele rapport.


Klik hier om naar het inspectierapport van 2023 te gaan
Klik hier om naar het inspectierapport van 2022 te gaan
Klik hier om naar het inspectierapport van 2021 te gaan
Klik hier om naar het inspectierapport van 2020 te gaan
Klik hier om naar het inspectierapport van 2019 te gaan