Je eigen Opvang aan Huis starten?

By Ni Gastouderbureau heeft een team van enthousiaste en zeer professionele Gastouders. Deze gastouders gingen je reeds voor in het opstarten van hun eigen “Opvang Thuis”.

Aan de volgende eisen moet je voldoen om als Gastouder aan de slag te gaan:

  • Je beschikt over een woning waarin je veilige opvang aan kunt bieden. De woning moet aan de gestelde eisen voldoen, zoals omschreven in de Regeling Kwaliteit Gastouderbureau’s, gastouders en voorzieningen voor Gastouderopvang. Wij helpen je graag je woning in optimale staat te krijgen.
  • Je bent in het bezit van een Branchegerelateerd diploma. Hier vind je alle diploma’s terug die van toepassing zijn voor Gastouders. Wil je Gastouder worden, maar staat jouw diploma niet op de lijst? Dan kun je bij DUO laten uitzoeken of het diploma toch voldoet voor gastouders. Het certificaat goed gastouderschap, behaald vóór 2011, of een Ervaringscertificaat (EVC) vóór 1 januari 2012, volstaat ook.
    Tevens is er een mogelijkheid om een diploma te behalen via een verkort traject. By Ni vergoedt in sommige gevallen zelfs een deel van de kosten. Informeer gerust naar de mogelijkheden.
  • Daarnaast heb je een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan Kinderen nodig.
  • Je staat ingeschreven bij een geregistreerd Gastouderbureau (ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang – LRK). By Ni helpt je graag met de aanvraag.
  • Je bent gekoppeld aan het Gastouderbureau in het Personenregister Kinderopvang (PRK). Inschrijving geschiedt d.m.v. een VOG en DigiD.
  • Je beschikt over een geldig VOG, ID of Paspoort en (zakelijke) bankrekening.
  • Let op: ook huisgenoten moeten beschikken over een geldig VOG.
  • Je bent minimaal 18 jaar en spreekt tijdens de opvang Nederlands, Fries of een erkende Nederlandse spreektaal.

Alle eisen aan gastouders staan in de Regeling Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Neem ook eens een kijkje op de website van Rijksoverheid.

Voldoe je aan bovenstaande criteria of ben je bereid aan alle punten te voldoen, dan zijn de volgende voorwaarden misschien wel minstens zo belangrijk; werken met kinderen is jouw passie en je kunt een veilige, warme en stimulerende begeleiding realiseren.

Gastouders van By Ni Gastouderbureau adviseren en stimuleren elkaar en hebben hiertoe regelmatig onderling contact. Hierdoor werk je wel zelfstandig, maar kun je te allen tijde een beroep doen op je collega’s.

Uiteraard biedt By Ni Gastouderbureau alle benodigde ondersteuning en begeleiden wij graag het proces van het opstarten van jouw eigen opvang van A to Z! Tevens lichten wij je graag voor over het werken als zelfstandige en kijken samen met jou naar de juiste opties voor jouw situatie;

Als zelfstandig ondernemer kun je gebruik maken van de financiële voordelen die er zijn voor ondernemers. Dit is belangrijk omdat je natuurlijk ook kosten maakt om uw opvang te realiseren.

Tevens is het in sommige gevallen mogelijk om met behoud van een ww- of bijstandsuitkering een eigen onderneming in de kinderopvang op te starten.

Ben je benieuwd of je voldoet aan alle eisen of wil je weten wat wij voor jou kunnen betekenen? Vul dan vrijblijvend het contactformulier in en wij nemen spoedig contact met je op.