By Ni is aangesloten bij De Geschillencommissie.

Indien (gast)ouders klachten hebben met betrekking tot By Ni of informatie wensen over advies en bemiddeling, dan kan de klacht/ dit verzoek ingediend worden bij het Klachtenloket Kinderopvang.

Klachtenregeling van By Ni:

Wanneer je als (vraagouder of als gastouder) een klacht hebt met betrekking tot de volgende punten:

– Een gedraging jegens een ouder of een kind van de houder of van voor de houder of door zijn tussenkomst werkzame personen, en
– de overeenkomst tussen houder en de ouder.

Wat kun je doen?

– Als vraagouder/ gastouder kun je schriftelijk je klacht bij By Ni indienen
– By Ni onderzoekt de klacht zorgvuldig
– By Ni houdt je als vraagouder/gastouder zoveel mogelijk op de hoogte van de voortgang van de behandeling van de klacht
– Binnen 6 weken, maar uiteraard zo spoedig mogelijk, wordt de klacht afgehandeld
– By Ni maakt het oordeel op de klacht schriftelijk aan jou als vraagouder/gastouder bekend
– In dit oordeel wordt een concrete termijn gesteld waarbinnen eventuele maatregelen naar aanleiding van de klacht zullen zijn gerealiseerd Tevens krijg je de mogelijkheid, indien je het niet eens bent met het oordeel op de klacht vanuit By Ni, een klacht in te dienen bij de Geschillencommissie.

By Ni is hierbij aangesloten en een onafhankelijke commissie zal het geschil behandelen. De Geschillencommissie kun je benaderen via:

www.degeschillencommissie.nl
070-310 53 10

Heb je nog vragen over het indienen en/of de afhandeling van een klacht? Schroom niet ons hiervoor te benaderen en wij leggen dit graag persoonlijk aan je uit.

De klachtenregeling is tevens terug te vinden in je online klantportaal.