Met ingang van 1 september 2019 heeft By Ni een winstdeling (percentage van de winst) in het leven geroepen. Zie het als vakantiegeld, een bonus, of gewoon zoals het is, als bedankje voor de fijne samenwerking! By Ni is hierin uniek en daar zijn wij trots op!

Maar zoals bij elke actie hebben ook wij met regels en uitzonderingen te maken. Wat de bonusregeling voor jou inhoudt, lees je terug op deze pagina!

Voor iedere opdracht die jij als gastouder/nanny via By Ni laat verlopen, ontvang je per opvangmaand een percentage van de bemiddelings-fee, dus hoe meer uren je opvangt, hoe groter het bedrag dat je ontvangt. Eén keer per jaar worden alle maandelijkse bedragen opgeteld en aan je overgemaakt. In mei wordt deze bonus aan je uitgekeerd, tezamen met je verdiensten van die maand.

Dit jaar liep het allemaal anders door Corona; vanaf 16 maart waren opvangcentra dicht en leek de wereld hortend en stotend tot stilstand te komen.
Ondanks dat ouders vrijgesteld werden voor opvangkosten en gecompenseerd werden door de overheid, werd er ook een beroep gedaan op kindercentra en bemiddelingsbureaus.

Om deze financiële tegenslag aan te kunnen hebben wij moeten besluiten om ons het recht voor te behouden geen bonusregeling toe te kennen over de maanden waarin de Covid-19 maatregelen van kracht waren. En dit heeft gevolgen voor de hoogte van de Bonus-uitkering. We begrijpen het ongenoegen, maar zijn blij dat wij ondanks dit een mooie bonusregeling hebben kunnen toekennen!

Sinds 1 juni zijn alle tellers weer gereset en heb je zelf in de hand hoe hard deze weer oploopt!
In december ontvang je de halfjaarlijkse tussenstand per mail!
Ben je benieuwd naar de voorwaarden? Deze vind je hieronder terug.

Wil je weten wat je tot nu toe hebt opgebouwd? Stuur ons een mailtje en wij rekenen de tussenstand graag voor je uit!

….op een mooi en gezond jaar!

ACTIEVOORWAARDEN:

  • Het bonus-spaarprogramma loopt van 1-6-2020 tot en met 31-05-2021;
  • Het bonusbedrag wordt berekend over de opdrachten die je zelf hebt aangebracht. Alle kindjes die je via By Ni hebt verkregen tellen dus niet mee voor de bonusregeling;
  • By Ni behoudt zich het recht voor de voorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel de actie geheel te staken;
  • Bij tussentijdse contract beëindiging ontvang je het opgebouwde bedrag tot dan toe, tenzij de beëindiging tot stand is gebracht door nalatigheid van nanny/gastouder ;
  • Het uitgekeerde bonusbedrag betreft een bruto-bedrag waarover je zelf belasting dient af te dragen. Je dient dit op te geven bij je overige verdiensten. De factuur is terug te vinden in je online account, maar wordt niet meegenomen in het jaaroverzicht. Je bent zelf verantwoordelijk voor een juiste afdracht. By Ni kan niet aansprakelijk gesteld worden;
  • Bij bedragen minder dan 25 euro behoudt By Ni zich het recht voor deze niet uit te keren en mee te nemen naar het volgende boekjaar en zal het daaropvolgende jaar in mei worden uitgekeerd tezamen met het nieuwe bonussaldo dat is opgebouwd in het volgende jaar. Het gespaarde bedrag verliest hierbij geen waarde;
  • Het bedrag is gebaseerd op de daadwerkelijke opvanguren (dus niet de contractueel vastgelegde uren) en wordt maandelijks geïndexeerd. Het bedrag kan hierdoor fluctueren;
  • Per half jaar ontvang je een actuele berekening van je saldo. De uiteenzetting van je saldo is eveneens terug te vinden in je online Portaal van By Ni;
  • Het daadwerkelijk uit te keren bedrag in mei kan afwijken van het in december gecommuniceerde bedrag. By Ni kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.